Sınav Programında Değişiklik Öğrencilerimizin Dikkatine

2016-2017 Eğitim öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Sınav Programında Yer Alan Türk Dili II, Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II ve Yabancı Dil II dersleri sınavlarının yapılacağı yer değiştirilmiştir. Sınavlar Uluyazı Merkezi Derslik A Blok Anfisinde aynı tarih ve saatte gerçekleştirilecektir.
Duyuru Tarihi: 3.4.2017 1
Etiketler :