Tarihçe

Tarihce:

Çankırı Karatekin Üniversitesi Kızılırmak Meslek Yüksekokulu; Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünün teklifi ile 27/08/2009 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında, 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca kurulmuştur. Çankırı Karatekin Üniversitesi Kızılırmak Meslek Yüksekokulu Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası düzeyde çalışmalar, yeni projeler ve uygulamalar ile gelişmesini arttırarak sürdürmektedir.

Kuruluş Yılı    : 2009

Eğitim-Öğretime Başlama Yılı    : 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı

Eğitim Öğretimin yapıldığı Bölüm ve Programlar  :

-Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü

-Organik Tarım Programı

-Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı

-Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü

-Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı