Tarım Siteleri

 

 

Web Adresi

Dergi Adı

Yayınlayan Kurum

Aylık Tarım Dergisi
Alata Bahçe Kültür. Araş Enst.
ANADOLU
Ege Tarımsal Araştırma Enst.
Bahçe
Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü
Bitki Koruma Bülteni
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü - ANKARA
http://journals.tubitak.gov.tr/biology/index.html
Biyoloji
TÜBİTAK
http://www.biyotek.com.tr/
BİYOTEK
Biyoteknoloji Sektör Dergisi
BİYOTEKNOLOJİ
 
Biyoteknoloji Derneği
 
http://journals.tubitak.gov.tr/botany/index.html
Botanik
TÜBİTAK
CİNE TARIM
Aylık Tarım Dergisi
http://www.tarimkredi.org.tr/ekin/
Ekin Dergisi
Türkiye Tarım Kredi Kooperatif
Ekoloji Çevre
ÇEV-KOR Vakfı
Dünya Gazetesi
HASAD
Aylık Tarım Dergisi
http://journals.tubitak.gov.tr/veterinary/index.html
Hayvancılık
TÜBİTAK
http://www.lalahanhmae.gov.tr/turkce/yayin.html
Hayvancılık Araştırma
Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü – Ankara
http://www.agr.ege.edu.tr/~zoder/
Hayvansal Üretim
Zootekni Derneği
http://www.koopkur.org.tr/
Karınca
Türk Kooperatifçilik Kurumu
http://www.agr.ege.edu.tr/~teder/
Tarım Ekonomisi
Tarım Ekonomisi Derneği
http://www.zmo.org.tr/yayinlar/
Tarım&Mühendislik
 Ziraat Mühendisleri Odası
http://www.tarlabitkileri.gov.tr/
Tarla Bitkileri Merkez   Araştırma
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü – Ankara
http://bornova.ege.edu.tr/~fcrops/dergi.html
Turkish Field Crops
Tarla Bitkileri Bilimi Derneği
http://journals.tubitak.gov.tr/agriculture/index.html
Türk Tarım Orman
TÜBİTAK
Türkiye Entomoloji
Türkiye Entomoloji Derneği
http://www.agr.ege.edu.tr/~bitki/Thd/thd.html
Türkiye Herboloji
Türkiye Herboloji Derneği
http://www.tb-yayin.gov.tr/turktarim/index.htm
TÜRKTARIM
Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı
http://www20.uludag.edu.tr/~ularit/
Uludağ Arıcılık
Uludağ Arıcılık Derneği
Ziraat Mühendisliği
Türk Ziraat Mühendisleri Birliği
http://agr.ege.edu.tr/~zoder/
Zootekni Bülteni
Zootekni Derneği
http://www.atauni.edu.tr/fakulteler/ziraat/
AU Ziraat Fakülte
AU Erzurum Ziraat Fakültesi
http://www.akdeniz.edu.tr/ziraat/dergi.htm
AÜ Ziraat Fakülte
Akdeniz Un Antalya Ziraat Fak.
http://ziraat.cu.edu.tr/
CU Ziraat Fakülte
ÇÜ Adana Ziraat Fakültesi
http://www.agr.ege.edu.tr/
EU Ziraat Fakülte
EÜ İzmir Ziraat Fakültesi
http://www.harran.edu.tr/ziraat/
HU Ziraat Fakülte
HÜ Şanlıurfa Ziraat Fakültesi
http://www.mku.edu.tr/ziraat_dergi/
MKÜ Ziraat Fakülte
MKU Hatay Ziraat Fakültesi
OMU Ziraat Fakülte
OMU Samsun Ziraat Fakültesi
http://www.ziraat.selcuk.edu.tr/
SÜ Ziraat Fakülte
SÜ KonyaZiraat Fakültesi
http://ziraat.yyu.edu.tr/
Tarım Bilimleri
YYÜ Van Ziraat Fakültesi
http://www.agri.ankara.edu.tr/tarimbilimleri/
Tarım Bilimleri
Ankara Un Ziraat Fakültesi
http://kutuphane.uludag.edu.tr/Univder/univder.htm
UÜ Ziraat Fakülte
UU Bursa Ziraat Fakültesi