• Misyon

    Misyon:

    Gelişen teknolojiye paralel, kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu, ulusal ve uluslararası standartlarda projeler geliştirebilen; mesleki ve teknik eğitim bilgi ve becerisine sahip, kamu, özel sektör ve üretici arasında köprü kurabilecek üstün nitelikli eleman yetiştirmek için çağdaş eğitim ortamını sağlamaktır...