• Sosyal Hizmetler Programı

    Meslek Yüksekokulumuzun 14.11.2014 tarihli teklifi ile; 17.12.2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında, 2547 sayılı Kanun`un 2880 sayılı Kanun`la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Meslek Yüksekokulumuz`da Sosyal Hizmetler Programı açılmıştır.