• Tarım Siteleri

   

   

  Web Adresi

  Dergi Adı

  Yayınlayan Kurum

  Aylık Tarım Dergisi
  Alata Bahçe Kültür. Araş Enst.
  ANADOLU
  Ege Tarımsal Araştırma Enst.
  Bahçe
  Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü
  Bitki Koruma Bülteni
  Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü - ANKARA
  http://journals.tubitak.gov.tr/biology/index.html
  Biyoloji
  TÜBİTAK
  http://www.biyotek.com.tr/
  BİYOTEK
  Biyoteknoloji Sektör Dergisi
  BİYOTEKNOLOJİ
   
  Biyoteknoloji Derneği
   
  http://journals.tubitak.gov.tr/botany/index.html
  Botanik
  TÜBİTAK
  CİNE TARIM
  Aylık Tarım Dergisi
  http://www.tarimkredi.org.tr/ekin/
  Ekin Dergisi
  Türkiye Tarım Kredi Kooperatif
  Ekoloji Çevre
  ÇEV-KOR Vakfı
  Dünya Gazetesi
  HASAD
  Aylık Tarım Dergisi
  http://journals.tubitak.gov.tr/veterinary/index.html
  Hayvancılık
  TÜBİTAK
  http://www.lalahanhmae.gov.tr/turkce/yayin.html
  Hayvancılık Araştırma
  Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü – Ankara
  http://www.agr.ege.edu.tr/~zoder/
  Hayvansal Üretim
  Zootekni Derneği
  http://www.koopkur.org.tr/
  Karınca
  Türk Kooperatifçilik Kurumu
  http://www.agr.ege.edu.tr/~teder/
  Tarım Ekonomisi
  Tarım Ekonomisi Derneği
  http://www.zmo.org.tr/yayinlar/
  Tarım&Mühendislik
   Ziraat Mühendisleri Odası
  http://www.tarlabitkileri.gov.tr/
  Tarla Bitkileri Merkez   Araştırma
  Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü – Ankara
  http://bornova.ege.edu.tr/~fcrops/dergi.html
  Turkish Field Crops
  Tarla Bitkileri Bilimi Derneği
  http://journals.tubitak.gov.tr/agriculture/index.html
  Türk Tarım Orman
  TÜBİTAK
  Türkiye Entomoloji
  Türkiye Entomoloji Derneği
  http://www.agr.ege.edu.tr/~bitki/Thd/thd.html
  Türkiye Herboloji
  Türkiye Herboloji Derneği
  http://www.tb-yayin.gov.tr/turktarim/index.htm
  TÜRKTARIM
  Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı
  http://www20.uludag.edu.tr/~ularit/
  Uludağ Arıcılık
  Uludağ Arıcılık Derneği
  Ziraat Mühendisliği
  Türk Ziraat Mühendisleri Birliği
  http://agr.ege.edu.tr/~zoder/
  Zootekni Bülteni
  Zootekni Derneği
  http://www.atauni.edu.tr/fakulteler/ziraat/
  AU Ziraat Fakülte
  AU Erzurum Ziraat Fakültesi
  http://www.akdeniz.edu.tr/ziraat/dergi.htm
  AÜ Ziraat Fakülte
  Akdeniz Un Antalya Ziraat Fak.
  http://ziraat.cu.edu.tr/
  CU Ziraat Fakülte
  ÇÜ Adana Ziraat Fakültesi
  http://www.agr.ege.edu.tr/
  EU Ziraat Fakülte
  EÜ İzmir Ziraat Fakültesi
  http://www.harran.edu.tr/ziraat/
  HU Ziraat Fakülte
  HÜ Şanlıurfa Ziraat Fakültesi
  http://www.mku.edu.tr/ziraat_dergi/
  MKÜ Ziraat Fakülte
  MKU Hatay Ziraat Fakültesi
  OMU Ziraat Fakülte
  OMU Samsun Ziraat Fakültesi
  http://www.ziraat.selcuk.edu.tr/
  SÜ Ziraat Fakülte
  SÜ KonyaZiraat Fakültesi
  http://ziraat.yyu.edu.tr/
  Tarım Bilimleri
  YYÜ Van Ziraat Fakültesi
  http://www.agri.ankara.edu.tr/tarimbilimleri/
  Tarım Bilimleri
  Ankara Un Ziraat Fakültesi
  http://kutuphane.uludag.edu.tr/Univder/univder.htm
  UÜ Ziraat Fakülte
  UU Bursa Ziraat Fakültesi