Müdür

MÜDÜR

Prof. Dr. Şebnem KUŞVURAN

e-posta: skusvuran@karatekin.edu.tr

İletişim:5084-5086

Özgeçmiş