Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı

Tıbbi ve aromatik bitkilerin insan sağlığı üzerine olan olumlu etkileri yoğun şekilde kullanımlarını beraberinde getirmiştir. Bu bitkiler önceleri doğadan geleneksel yöntemlere göre toplanırken, son zamanlarda doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirlik kavramlarının ön plana çıkmasıyla, bitkilerin bilimsel bilgiye dayalı olarak doğadan toplanmaları, tarımları, işlenmeleri, pazarlanmaları ve kullanım yöntemleri konusunda eğitimli insan gücü büyük önem taşımaktadır. Türkiye’de son yıllarda sanayi ve ticaret hayatının ihtiyaç duyduğu konularda araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yapılması ile bu alanlara uygun araştırıcı elemanların yetiştirilmesi gerekliliği dokuzuncu kalkınma planında vurgulanmaktadır. Türkiye’de halkın yaklaşık % 40’lık bir kısmı halen tarımla uğraşmaktadır. Tıbbi ve aromatik bitkilerin gittikçe artan önemi ve bilhassa gelişmiş ülkelerde bitkisel kökenli ilaç ve kozmetik sanayi hızla gelişen sektörler haline gelmesi ile bu konuda uzman insan gücüne ihtiyaç olacaktır. 

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri unvanını alan bu program mezunları; Tıbbi bitkiler ithal ve ihraç eden firmalar, bitkisel ilaç imal eden laboratuvarlar, bu bitkilerin yetiştiriciliği yada toplayıcılık faaliyetlerinde bulunan sektörler, tıbbi bitki drogları üreten ve satışı yapan işyerleri, aktarlar, güzellik salonları, bitkisel ilaç yapan ve satan eczaneler, aromaterapi merkezleri, parfümeri ve kozmetik sanayinin yanı sıra Tarım, Çevre ve Orman Bakanlığı bünyesindeki ilgili kuruluşlar, narkotik bitkiler ve bitkisel kökenli kaçakçılıkla ilgili kriminoloji ve adli tıp laboratuarları, gümrüklerde ithal ve ihraç bitkisel ürünlerin kontrolleri, üniversitelerin ilgili bölümlerinde yer alan herbaryum ve bitki labarotuvarlarında yardımcı teknik personel olarak istihdam edilebilirler. Bunun yanı sıra öğrendikleri bilgilerin ışığı altında bu alanda faaliyet gösteren iş alanları kurabilirler.

Bu programdan mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı ile Ziraat Mühendisliği ve Kültür Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması lisans programına geçiş yapabilirler.