Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı

   Doğal kaynakların, kültürel mirasın, peyzaj öğelerinin korunması, geliştirilmesi; tarımsal, endüstriyel ve kentsel kullanım dolayısıyla ortaya çıkan çevre sorunlarının giderilmesi; doğal, kültürel ve sosyo-ekonomik çevreye ilişkin verilerin analizi ve değerlendirilmesi konusunda planlama, yeşil alanlarının planlaması ve bu planların uygulanması, sahil düzenlemeleri, tatil köyleri, tüm turizm alanlarının çevre düzenlemeleri, çim alan tesisleri uygulamaları ve bakımı, süs bitkilerinin yetiştirilmesi, dikimi, bakımı, hastalık ve zararlılardan korunması, sağlık ve mutluluk katan tüm alanların planlanması ve düzenlenmesi çalışmalarına yönelik tekniker unvanlı ara eleman yetiştirmektir.

 Bu programdan mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı ile Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi, Kültür Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması, Peyzaj Mimarlığı ve Ziraat Mühendisliği lisans programına geçebileceklerdir.