KMYO İş Akış Şemaları

Faaliyet Raporları

Yüksekokul Kurulu

Yönetim Kurulu

Akademik Genel Kurul

Kongre, Konferans, Sempozyum, Seminer, Kurultay, Çalıştay, Panel

Bölüm Kurulması

Program Açılması

Ders Dağılımı ve Ders Programı Hazırlama Süreci

Kayıt Yenileme Ders Seçme

Sınavlar

Yatay Geçiş

İntibaklar

Kayıt Dondurma

Kayıt Silme

Öğrenci Staj İşlemleri

Özel Öğrenci İşlemleri

Öğrenci Disiplin İşlemleri

Burslar

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma

Öğrenci Temsilci Seçimi

Erasmus Giden Öğrenci

Erasmus Gelen Öğrenci

Farabi Mevlana Giden Öğrenci

Farabi Mevlana Gelen Öğrenci

Sınav Programı İlanı

Sınav Notuna İtiraz

Personel Alım Talepleri İşlemleri

İzin İşlemleri

Kurum Dışı Görevlendirme İşlemleri

Akademik Personelin Görev Süresinin Uzatılması İşlemleri

Personel Disiplin İşlemleri

Ders Telafisi işlemleri

Bölüm Başkanı Atama İşlemleri

Gelen-Giden Evrak İşlemleri

Arşiv Hizmetleri İşlemleri

Stratejik Plan İşlemleri

Bütçe Hazırlama İş Akış Şeması

Satın Alma İş Akış Şeması-1

Maaş işlemleri İş Akış Şeması

Ek Ders İşlemleri İş Akış Şeması

Ek Ödeme İşlemleri İş Akış Şeması

Fazla Mesai İşlemleri İş Akış Şeması

SGK İşlemleri İş Akış Şeması

Yolluk İşlemleri İş Akış Şeması

Makine Teçhizat Bakım Onarım İş Akış Şeması

Bina ve Tesislerin Bakım Onarımı İş Akış Şeması

Taşınır İşlenleri İş Akış Şeması

Proje ve Danışmanlık Faaliyetleri İş Akış Şeması

Yaz Dönemi Eğitim Öğretim İş Akış Şeması