Farabi Koordinatörlüğü

Farabi Koordinatörü

Öğr. Gör. Elvan ULUCAN ÖZKAN

e-posta: elvanulucanozkan@karatekin.edu.tr