Organik Tarım Programı

 Organik Tarımın amacı; insanların eko-sistemde hatalı uygulamaları sonucu kaybolan doğal dengeyi yeniden kurmaya yönelik, üretimde sadece miktar artışı değil aynı zamanda ürün kalitesini de yükseltmektir. Günümüzde tarım alanları olarak kullanılabilecek yeni alanlar gittikçe daralmaktadır. İnsanlar bu nedenle birim alan verimini artırma yoluna gitmişler, bunun içinde tarımda çeşitli kimyasallar kullanmaya başlamışlardır. İşte bu aşamada organik tarım bir alternatif tarım sistemi olarak karşımıza çıkmıştır. Organik tarım, bir ürünün ekim veya dikiminden sonra hiçbir uygulama yapılmadan kendi haline terk edilmesi veya eskimiş bir işletmecilik şekline dönüş değildir. Aksine geleceğin ihtiyaçlarına yönelik görüşlere dayanan, dikkat, bilgi ve özveri gerektiren yeni bir üretim tarzı, yeni bir tarım şeklidir. Programımızda ; teorik ve uygulamalı öğretimle, organik tarım alanında çevre koruma bilinci gelişmiş nitelikli insan gücü yetiştirilmektedir.

Bu programdan mezun olan öğrenciler; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na bağlı tarım il ve ilçe müdürlükleri, organik tarım işletmeleri, organik pazarlar, organik üretime girdi (tohum, organik gübre, organik tarımsal mücadele) sağlayan özel sektör kuruluşları, organik ürün sertifikası veren kuruluşlar, küçük ve orta ölçekli tarıma dayalı sanayiler ve KOBİ’lerde çalışabilirler. Ayrıca kendileri organik tarım yapabilirler. Mezunlar Tekniker unvanını almaktadır.

Bu programdan mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı ile Ziraat Mühendisliği ve Kültür Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması lisans programına geçiş yapabilirler.