Misyon ve Vizyon

Misyon

Gelişen teknolojiye paralel, kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu, ulusal ve uluslararası standartlarda projeler geliştirebilen, güncel, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, özgün ve sorgulayıcı değerlere sahip, yenilikçi bir öğretim kültürü oluşturmak; mesleki ve teknik eğitim bilgi ve becerisine sahip, kamu, özel sektör ve üretici arasında köprü kurabilecek üstün nitelikli, mesleki açıdan yetkin, toplumsal değerlere saygılı bireyler yetiştirmektir.

 

Vizyon

Teknolojik ve mesleki eğitimin gerektirdiği bilgi, beceri ve donanıma sahip, ulusal ve uluslararası sektörlerde aranılır nitelikte mesleki beceri düzeyi yüksek elemanlar yetiştiren, kamu sektörü ve özel sektör ile işbirliği içerisinde, evrensel değerlere saygılı, toplam kalite ilkelerini benimsemiş, sürekli gelişen, yenilikte öncü bir öğretim kurumu olmaktır.