Yönetim ve Organizasyon Bölümü

Yönetim ve organizasyon programının amacı; iş hayatı ile ilgili olarak; şirketlerin, kamu kuruluşlarının, üniversitelerin, sivil toplum örgütlerinin ve benzeri diğer kuruluşların yönetimine yardımcı olacak veya kendi adına işyeri açıp çalıştırabilecek uygun nitelikli İşletme Yönetimi Meslek Elemanı Yetiştirmektir.

Bu programdan mezun olan öğrenciler; İşletmelerde yönetici yardımcılığı ve orta kademe yöneticilik konusunda sorumluluk üstlenen, kaynakların, zamanın, işgücünün verimli bir şekilde kullanımı ile iş sürecinin yönetiminde işletme yönetimine destek verecek, işletmecilik alanındaki temel ilkeleri bilen, işletmecilik mesleği ile ilgili çağdaş teknoloji kullanan, mesleği ile ilgili mevzuata hakim ve hukuki sorumluluklarını bilen, ticari hayatta kullanılan belgeleri tanıyan, ekonomik gelişmeleri takip edebilecek bilgi ile donatılmış, alanı ile ilgili konularda, bireysel veya grup olarak araştırma ve geliştirme yapabilen, iş hayatının sevk ve idaresi ile kamu yönetiminde yönetime yardımcı olacak ara eleman olarak veya kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilirler.

 Bu programdan mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile İİBF Programlarının; İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler ve Ekonometri gibi lisans programlarına geçiş yapabilirler.