• Vizyon

    Vizyon:

    Teknolojik ve mesleki eğitimin gerektirdiği bilgi, beceri ve donanıma sahip, ulusal ve uluslararası sektörlerde aranılır nitelikte mesleki beceri düzeyi yüksek elemanlar yetiştiren, kamu sektörü ve özel sektör ile sürekli işbirliği içerisinde, öncü bir eğitim kurumu olmak.